Om Sotra Maritme Senter

Sotra Maritime Senter er et næringsbygg hvor et antall bedrifter som alle driver en form for maritim virksomhet, er lokalisert. Sotra Maritime Senter har som mål å fremme innovativ tankegang gjennom et kunnskapsdrevet, maritimt miljø.