Om Endre Dyrøy

Endre Dyrøy ble etablert av Georg Lokøy i 1948. Bedriften drev den gang, som nå, med tradisjonelt fiske av de pelagiske artene. Siden oppstart har bedriften tilpasset seg et marked i stadige endringer. Dette har påvirket størrelsen på båtene i rederiet, investeringene og mengden som har blitt fisket. Rederiet drives idag av hans sønner.

Verdigrunnlag
Da rederiet Endre Dyrøy ble opprettet av Georg Lokøy i 1948 var hans visjon å etablere en familiebedrift der familiens medlemmer skulle finne arbeid i generasjoner fremover. Bedriften skulle være tuftet på verdiene ærlig, hardt arbeid, stabilitet og langsiktighet.
 
Forretningsidé
 ”Være en pålitelig leverandør av kvalitets sjømat til norske mottaksanlegg.”
 
Visjon
 ”Skape langsiktige og trygge arbeidsplasser over tid.”